ROTHENBERGER Fakta och siffror

Fakta och siffror

 • Grundades 1949
 • 50 st dotterbolad
 • 45% är koncernens eget kapital
 • 1.600 anställda världen över
 • 250 patent och varumärken
 • 14 produktionsfabirker
 • 60 % egen produktion
 • 30 st utlänsdska dotterbolag
 • Export till 90 länder
 • 150 certifierade serviceanläggningar
 • Mer än 500 säljkonsulenter världen över
 • Mer än 200 specialutrustade demofordon
 • Ställer ut på mer än 120 mässor