ROTHENBERGER Valuta

Valuta

Vi ser oss som en  öppen familj för världen, en som ger mod och entreprenörsanda till nya utmaningar som  möter alla situationer och krav. Vi tror på kvalitet, flit, dynamik och respekt, och vi ser dessa som guider till vårt entreprenörsuppdrag. Som en del av detta företag filosofi, har vi identifierat de 7 Rothenberger värden som är grunden för vårt uppdrag.

ROTHENBERGER Family Ties

Familjeband

Vi är medlemmar av Rothenberger i hela världen

ROTHENBERGER Trust

Förtroende

Vår företagskultur bygger på ömsesidigt förtroende. Detta bygger på ärlig, öppen kommunikation, konsekventa processer och rättvist samarbete.

ROTHENBERGER Responsibility

Ansvar

Vi tar vårt ansvar för resultat, resurser och våra egna beslut. Vårt engagemang och passion för vårt arbete leder till höga nivåer av kund-och medarbetarnöjdhet.

ROTHENBERGER Efficiency

Effektivitet

Vi arbetar effektivt, eftersom vi gör det enklare och är snabbare än andra.

ROTHENBERGER Quality

Kvalitet

Vi är kvalitetsmedvetna när det gäller anställda, produkter och processer. Därför visar vi spetskompetens i allt vi gör.

ROTHENBERGER Courage

Mod

Vi har modet att förnya oss och att ändra saker, även om det innebär att lämna vår komfortzon.

ROTHENBERGER Entrepreneurial Spirit

Entreprenörsanda

Vårt tillvägagångsätt drivs av en entreprenörsanda som är handlingsorienterade, fatta snabba beslut och att aldrig ge upp. Vi är redo för framtiden!